โรงแรมพีรีสอร์ท มีโรงแรมในเครืออยู่ 2 แห่งด้วยกันดังนี้
1. โรงแรมพีรีสอร์ท (ใกล้ห้างสรรพสินค้าบิกซี)
    เบอร์โทรติดต่อ 055-716233 หรือ 094-7480705   
 
 2. โรงแรมพีรีสอร์ท ริเวอร์ไซด์ (ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
       เบอร์โทรติดต่อ 055-840811
 

โรงแรมพีรีสอร์ท 18 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร.055-716233 ,094-7480705  E-mail: P.ParadiseHotel@outlook.co.th