ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางดังนี้

                        1. ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร   055-716233 หรือ 081-3244002 และ 089-6444252

                        2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดต่อได้ที่   P.ParadiseHotel@outlook.co.th

                        3. ทางจดหมาย โดยติดต่อได้ที่   โรงแรมพีรีสอร์ท 18 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  62000

                ท่านสามารถสั่งจองหรือชำระค่าบริการห้องพักได้ดังนี้

                       1. ติดต่อทางโรงแรม เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสั่งจองห้องพัก
                       2. โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย      
                            ธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชร    ประเภทบัญชีกระแสรายวัน     เลขทบัญชี่ 620-604-6001     ชื่อบัญชี นางปราณี จันทร์เชื้อ  

                       3. ส่งสลิปการโอนเงินมาทางอีเมล  P.ParadiseHotel@outlook.co.th เพื่อยืนยันการชำระค่าบริการห้องพัก 
 

โรงแรมพีรีสอร์ท 18 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร.055-716233 ,094-7480705  E-mail: P.ParadiseHotel@outlook.co.th